Kurset er midlertidigt "offline"

Vores masterkursus "persondataforordningen i praksis" har været online siden februar 2018.

Da der er sket meget siden da, har vi besluttet at kurset trænger til at blive opdateret. Derfor har vi pt. taget kurset offline, mens vi genindspiller det i en ny, forbedret og opdateret version.

Vi regner med at gøre masterkustet tilgængeligt sammen med en række andre kurser under vores brand GDPR Academy™. Vil du have direkte besked når vi genåbner, samt få 25% rabat, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Dette kursus er for

 • dig som står med opgaven at implementere Persondataforordning i jeres virksomhed
 • dig som er blevet udpeget som Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 • dig som er selvstændig
 • dig som er virksomhedsejer, direktør eller bestyrelsesmedlem 
 • dig som er en del af en styregruppe omkring implementering af Persondataforordningen

Min målsætning med kurset er, at gennemgå regelsættet ud fra et praktisk perspektiv, så du bliver klædt på til selv at arbejde videre med implementering og compliance.

Kurset indeholder en gennemgang af de væsentligste regler og betingelser fra forordningen, samt en gennemgang af den model jeg anvender, i mit arbejde som ekstern Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Erfaren persondatakonsulent og databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) | IT- og persondatakonsulent

Lars Due Nielsen

Jeg har arbejdet i IT-branchen siden år 2000 og har derigennem opbygget en bred viden om IT-systemer, deres arkitektur og hvorledes data bevæger sig rundt mellem systemerne. Dette krydret med en generel interesse for sikkerhed, har været medvirkende til, at jeg har specialiseret mig inden for den kommende EU Persondataforordning.Jeg går til opgaven ud fra en praktisk vinkel, hvor jeg tager udgangspunkt i virksomhedernes data og systemer og holder dette op mod forordningens regelsæt.Jeg er uddannet i Persondataforordningen hos Kromann Reumert advokatvirksomhed og certificeret ved IBITGQ i England.Jeg er medlem af Dansk Forening for Persondataret

Indholdet af kurset fordelt på moduler

 • 3

  Modul 2: De grundlæggende principper

 • 4

  Modul 3: Den registreredes rettigheder

  • Artikel 12 : Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder

  • Artikel 13-14: Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger

  • Artikel 15: Den registreredes indsigtsret

  • Artikel 16-19: Ret til berigtigelse, ret til sletning og ret til begrænsning

  • Artikel 20: Ret til dataportabilitet

  • Download: Vejledning fra Artikel 29-Gruppen - Retningslinjer vedrørende retten til dataportabilitet

  • Artikel 21-23: Ret til indsigelse og begrænsninger

  • Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om de registreredes rettigheder

  • Download: Skabelon fra Datatilsynet - Oplysningspligt og indsigtsret

 • 5

  Modul 4: Dataansvarlig og databehandler

  • Artikel 24: Den dataansvarliges ansvar

  • Artikel 25: Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger

  • Artikel 27: Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen

  • Artikel 28: Databehandler

  • Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om dataansvarlige og databehandlere

  • Download: Skabelon fra Datatilsynet - Standard databehandleraftale

  • Download: Skabelon fra Datatilsynet - Vejledning til standard databehandleraftale

  • Artikel 30: Fortegnelser over behandlingsaktiviteter

  • Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om fortegnelse

  • Artikel 32: Behandlingssikkerhed

  • Artikel 33: Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden

  • Artikel 34: Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede

  • Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om sikkerhedsbrud

  • Artikel 35: Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse

  • Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om konsekvensanalyse

  • Artikel 37: Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver

  • Artikel 38-39: Databeskyttelsesrådgiverens stilling og opgaver

  • Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om databeskyttelsesrådgivere

 • 6

  Modul 5: Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

  • Artikel 44-50: Overførsel og videregivelse til tredjelande

  • Download: Vejledning fra Datatilsynet - Overførsel af personoplysninger til tredjelande

 • 7

  Modul 6: Uafhængige tilsynsmyndigheder

  • Artikel 51-52 og 57-58: Tilsynsmyndighed - uafhængighed, opgaver og beføjelser

 • 8

  Modul 7: Samarbejde og sammenhæng

  • Artikel 60-76: Samarbejde og sammenhæng mellem tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesrådet

 • 9

  Modul 8: Retsmidler, ansvar og sanktioner

  • Artikel 77-79: Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

  • Artikel 82-84: Ret til erstatning, de administrative bøder og sanktioner

 • 10

  Modul 9: Bestemmelser vedrørende specifikke behandlingssituationer

  • Artikel 85, 87 og 99: Ytrings- og informationsfriheden, CPR numre samt ikrafttræden og anvendelse

 • 11

  Implementering fase 1: Uddannelse og organisering

 • 12

  Implementering fase 2: Overblik over data og systemer

 • 13

  Implementering fase 3: Compliance analyse

  • Råd og vejledning til fase 3

 • 14

  Implementering fase 4: Plan for implementering

  • Råd og vejledning til fase 4

 • 15

  Implementering fase 5: Implementering og vedligehold

  • Råd og vejledning til fase 5