Betingelser for deltagelse på kurser på www.persondataforordningen-i-praksis.dk

Disse betingelser er version 1.0, gældende fra 04. marts 2018

Indledning
DQA ApS (herefter DQA) stiller online kurser til rådighed via hjemmesiden www.persondataforordningen-i-praksis.dk. Disse betingelser (herefter kursusbetingelser) samt DQAs cookie- og privatlivspolitik, gælder for alle der opretter en konto på hjemmesiden. Ved oprettelse af en konto på hjemmesiden, accepterer kursisten kursusbetingelserne.

Login og aftale om adgang til kursusmaterialet
Ved oprettelse angiver kursisten den e-mail og adgangskode, som kursisten ønsker at anvende for at logge ind på hjemmesiden og få adgang til kursusmaterialet. Oprettelsen af en konto, betragtes retsligt som indgåelse af en aftale. E-mail og adgangskode i kombination er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Kursisten må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til det kursusmateriale der ligger på hjemmesiden.

Rettigheder, ophavsret og ejerskab
Alt indhold på hjememsiden, herunder video, lyd, tekster, dokumenter (Word og PDF), fotografier, grafik, billeder, logoer og design, er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget DQA.

Forbud mod kopiering
Kursisterne må ikke kopiere eller optage indhold på hjemmesiden og videregive dette til tredjemand. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Overtrædelse af betingelserne
Hvis kursister overtræder nærværende betingelser eller har skaffet sig adgang, uden aftale eller gyldig betaling, forbeholder DQA sig retten til at slette kursistens konto på hjemmesiden uden varsel.

Ved fejl og mangler i kursusmaterialet
Hvis kursisten opdager fejl og mangler ved kursusmaterialet, vil det være en stor hjælp, hvis information om dette sendes til info@dqa.dk

Ansvarsfraskrivelse
Kursistens brug af hjemmesiden sker på eget ansvar. DQA er ikke erstatningsansvarlig, som følge af de handlinger kursisten foretager på baggrund af oplysningerne i kursusmaterialet. Indholdet i kursusmaterialet er et udtryk for DQAs opfattelse af lovgivningen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at det ikke kan garanteres, at indholdet i kursusmaterialet er udtømmende, korrekt eller udtryk for gældende ret, idet lovgivningen og fortolkningen heraf, kan ændre sig i takt med, at der komme nye lovforslag, nye vejledninger eller ny praksis generelt. Indholdet i kursusmaterialet kan ikke betragtes som juridisk rådgivning.

Kursusmaterialet kan tilgås fra en browser på en smartphone, tablet eller PC/Mac. DQA er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der forhindrer kursisten i at kunne tilgå kursusmaterialet.

Force majeure
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Kursusudbyder
Kursusmaterialet er udarbejdet og udbydes DQA ApS (CVR: 38296450)

Kontaktoplysninger

DQA ApS
Askeengen 100
2740 Skovlunde

Mail: info@dqa.dk

Versionshistorik for kursusbetingelserne
Såfremt der ændres i nærværende kursusbetingelser, vil ændringer fremgå herunder. Ændringer til betingelserne vil blive kommunikeret til kursisten via e-mail.

Gældende version: Version 1.0 dateret 04. marts 2018